Denne side vil løbende blive opdateret med referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv.

Ordinær generalforsamling 2019 i PDF

Formandens beretning 2019 i PDF