Status

Der er normal drift på vandværket.

 

Information

I løbet af 2022 vil Lyderslev vandværk udskifte samtlige vandmålere for de husstande der er tilknyttet vores forsyningsnet, da de nuværende er udtjente. Der vil blive tale om nye, moderne elektroniske vandmålere, som
giver en række fordele for forbruger og vandværk. Først og fremmest giver elektroniske vandmålere mulighed for meget præcist at opspore lækager på forsyningsnettet, hvilket betyder vi kan få sådanne udbedret hurtigere end det er muligt med de nuværende analoge vandmålere. Det vil hjælpe os til at sikre, at vi kan minimere vandspild for både vandværk og forbruger. Desuden giver de nye elektroniske vandmålere mulighed for trådløs aflæsning af
vandmålerne, således vi kan afskaffe det årlige aflæsningskort.

 

Udskiftning vil forløbe i etaper og udføres af Frøslev Maskinforretning, telefon 56501066. Udskiftningsplanen vil blive publiceret for vandværkets hjemmeside: https://www.lyderslevvand.dk/. I forbindelse med udskiftningen vil der skulle lukkes for vandet i en kortere periode. Det er ikke planen, at der er øvrige gener eller udgifter for den
enkelte forbruger i forbindelse med udskiftningen.