Takstblad 2024
Link til Takstblad i pdf

Takstblad 2023
Link til Takstblad i pdf

 

Annoncering af ændringer i 2019

I 2019 overgik Lyderslev Vandværk fra at opkræve andelsafgift pr. målerbrønd, til at opkræve pr. boligenhed på registrerede forsyningsadresser.