Takstblad 2018

Link til Takstblad i pdf


Takstblad 2019


Link til Takstblad i pdf


Annoncering af ændringer i 2019

I 2019 overgår Lyderslev Vandværk fra at opkræve andelsafgift pr. målerbrønd, til at opkræve pr. boligenhed på registrerede forsyningsadresser.