Takstblad 2020
Link til Takstblad i pdf

 

 

Takstblad 2019

 
Link til Takstblad i pdf

 

Annoncering af ændringer i 2019

I 2019 overgår Lyderslev Vandværk fra at opkræve andelsafgift pr. målerbrønd, til at opkræve pr. boligenhed på registrerede forsyningsadresser.