Bestyrelsen i Lyderslev Vandværk består af:

Formand Christian Helligsø, Nørrehusvej 8, 4660 Store Heddinge

Kasserer Jens Søgaard Nielsen, Lund Gade 37, 4673 Rødvig Stevns

Vandpasser Bent Krogsgaard, Vandrigsvej 18, 4660 Store Heddinge

Bestyrelsesmedlem Rasmus Thygesen, Ærtebjergvej 17, 4660 Store Heddinge

Bestyrelsesmedlem Michael Lindgaard Hansen, Lyderlev Bygade 40, 4660 Store Heddinge

 

Opdateret marts 2022