Oversigtskort over hele forsyningsområdet /Portals/186/Documents/Forsyningsomr%E5de/LVV%20Forsyningsomr%E5de.docx

Område 1 - Det oprindelige område

Område 2 - Dyssevej m.fl.

Område 3 - Højstrup

Område 4 - Sønderby