Lyderslev Vandværk forsyner 248 forbrugere med rent drikkevand 

 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af et automatisk system. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 50.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.