Denne side vil løbende blive opdateret med referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv.

Formandens beretning for året 2022 her

Fomandens beretning for året 2021 i PDF

Formandens beretning for året 2020 i PDF