Denne side vil løbende blive opdateret med referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv.

Fomanden beretning 2021 i PDF

Formandens beretning 2020 i PDF