Denne side vil løbende blive opdateret med referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv.

Formandens beretning for året 2023 her

Formandens beretning for året 2022 her

Fomandens beretning for året 2021 her