Regulativet for forsyningen i PDF

Godkendelse af samme kan ses her

Bilag til regulativ ses her